Informatie en nieuws voor de ledenDe jaarlijkse contributie bedraagt € 25,-, mits u gebruik maakt van een automatische incasso.
Maakt u geen gebruik van automatische incasso, bedraagt de contributie € 30,-.
Dit bedrag graag voor 1 januari overmaken naar rekeningnummer NL54 RABO 0102 2423 21 
t.n.v. WBE Land van Altena.

Besluit inzagedocument Ondersteunend afschot grauwe gans winterperiode 2023-2029

FaunaBeheerPlan Noord-Brabant 2023-2029

Nieuwsbrief FBE 2-2023
Nieuwsbrief FBE 1-2023

Voorjaarstelling 2014-2023
Voorjaarstelling aantal per 100 ha.

Zomertelling Ganzen 2013-2023

Bij12 Schade ganzen voorkomen

Besluit Overzomerende Grauwe gans en Brandgans 2023-2029
Volledig Besluit -inzagedocument- ontheffing Grauwe en Brandgans 2023-2029

Nestbehandeling Grauwe gans
Besluit  Overwinterende Grauwe gans 2017-2024

Wildbeheereenheid en Altenatuur samen voor minder maaislachtoffers

Inzagedocument ontheffing rattenbestrijding

Statuten 2017

Huishoudelijk reglement

Instructie invoeren afschot FRS
Afsluiten periode in FRS

Faunaschade melden in FRS 

Instructie afmelden invasieve exoten in het FRS
Opdracht bestrijding van bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren

Extra nieuwsbericht FBE mei 2019 betreffende maatregelen afschot

Alle publicaties van Fauna Beheer Eenheid Noord-Brabant

Advies Brabants ganzenbeleid 2016-2022

FaunaBeheerPlan Provincie Noord-Brabant 2017-2023

Voorlichtingsfolder NOJG Nieuwe Natuurwet

Nieuwe Natuurwet.

Nieuwsbrief WBE Land van Altena 01-2015

Informatie SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen)

Voor wijziging van uw jachtveldgegevens of jachtsituatie, dient u het onderstaande formulier in te vullen en te mailen naar:
faunacoordinatorwbe@ziggo.nl


Wijziging jachtveldgegevens voor het Fauna Registratie Systeem
Ook nieuwe leden dienen dit formulier in te vullen.

In geval van schade aan gewassen vindt u hier informatie over de te nemen maatregelen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.