Informatie en nieuws voor de ledenDe jaarlijkse contributie bedraagt € 25,-, mits u gebruik maakt van een automatische incasso.
Maakt u geen gebruik van automatische incasso, bedraagt de contributie € 30,-.
Dit bedrag graag voor 1 januari overmaken naar rekeningnummer NL54 RABO 0102 2423 21 
t.n.v. WBE Land van Altena.

Voorjaarstelling 2014-2024
Voorjaarstelling per 100 ha

Extra bericht afzet grauwe ganzen

Beschikking bezwaar afschot knobbelzwaan

Aanvulling besluit ondersteunend afschot knobbelzwaan
Besluit ondersteunend afschot grauwe gans winterperiode 2023-2029

FaunaBeheerPlan Noord-Brabant 2023-2029

Nieuwsbrief FBE 1-2024
Nieuwsbrief FBE 3-2023
Nieuwsbrief FBE 2-2023
Nieuwsbrief FBE 1-2023

Bij12 Schade ganzen voorkomen

Besluit Overzomerende Grauwe gans en Brandgans 2023-2029
Volledig Besluit -inzagedocument- ontheffing Grauwe en Brandgans 2023-2029

Nestbehandeling Grauwe gans

Wildbeheereenheid en Altenatuur samen voor minder maaislachtoffers

Inzagedocument ontheffing rattenbestrijding

Statuten 2017

Huishoudelijk reglement

Instructie invoeren afschot FRS
Afsluiten periode in FRS

Faunaschade melden in FRS 

Instructie afmelden invasieve exoten in het FRS
Opdracht bestrijding van bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren

Extra nieuwsbericht FBE mei 2019 betreffende maatregelen afschot

Nieuwsbrief WBE Land van Altena 01-2015

Informatie SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen)


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.