Informatie en nieuws voor de ledenDe jaarlijkse contributie bedraagt € 25,-, mits u gebruik maakt van een automatische incasso.
Maakt u geen gebruik van automatische incasso, bedraagt de contributie € 30,-.
Dit bedrag graag voor 1 januari overmaken naar rekeningnummer NL54 RABO 0102 2423 21 
t.n.v. WBE Land van Altena.

Voorjaarstellingen 2014-2021

Zomertelling Ganzen 2013-2020


Besluit  Overwinterende Grauwe gans 2017-2024
Besluit Grauwe gans mei 2019

Faunaschade melden in FRS 

Instructie afmelden invasieve exoten in het FRS
Opdracht bestrijding van bepaalde invasieve exoten en verwilderde dieren

Protocol "hoe te handelen bij het vinden van een verdacht kadaver van wild zwijn"

Nieuwsbrief Vereniging Het Ree September 2019
Nieuwsbrief Vereniging Het Ree juni 2019

Extra nieuwsbericht FBE mei 2019 betreffende maatregelen afschot

Alle publicaties van Fauna Beheer Eenheid Noord-Brabant

Nieuwsbrief  2  FBE  Juni       2019
Nieuwsbrief  1  FBE  Januari  2019

Nieuwsbrief  4 FBE december 2018
Nieuwsbrief  3 FBE november 2018
Nieuwsbrief  2 FBE juli            2018
Nieuwsbrief  1 FBE februari    2018

Nieuwsbrief FBE juni 2015
Nieuwsbrief FBE december 2014
Nieuwsbrief FBE oktober 2014
Nieuwsbrief FBE juli 2014

Advies Brabants ganzenbeleid 2016-2022

FaunaBeheerPlan Provincie Noord-Brabant 2017-2023

Voorlichtingsfolder NOJG Nieuwe Natuurwet

Nieuwe Natuurwet.

Nieuwsbrief WBE Land van Altena 01-2015

Nieuwsbrief NOJG

Informatie SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen)

Instructie invoeren afschot FRS 2017

Statuten 2017
Huishoudelijk reglement

Voor wijziging van uw jachtveldgegevens of jachtsituatie, dient u het onderstaande formulier in te vullen en te mailen naar:
faunacoordinatorwbe@ziggo.nl


Wijziging jachtveldgegevens voor het Fauna Registratie Systeem
Ook nieuwe leden dienen dit formulier in te vullen.

In geval van schade aan gewassen vindt u hier informatie over de te nemen maatregelen.
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.