Informatie voor de ZLTO-leden


Logo: ZLTO

Altena Biesbosch

Welkom op deze pagina voor de leden van de ZLTO.

WBE Land van Altena wil u graag van dienst zijn met het voorkomen en bestrijden van schade aan uw gewassen. Hiervoor is op dinsdag 19 februari in samenwerking met de ZLTO, afdeling Altena-Biesbosch, WBE de Biesbosch en WBE Land van Altena een voorlichtingsavond georganiseerd. Op deze avond heeft u informatie gehad over dit onderwerp. Omdat het op die avond misschien een beetje te veel informatie is geweest, zetten wij op deze pagina het een en ander graag even op een rijtje voor u.

Om voor een schadevergoeding bij het Faunafonds in aanmerking te komen,
is het noodzakelijk dat u een afschotvergunning aanvraagt via de
Fauna Beheer Eenheid Noord-Brabant.(FBE). Dit doet u gezamenlijk met de uitvoerende jachthouder. Hiervoor werkt de FBE samen met Natuurnetwerk.
Deze organisatie heeft een aantal programma's ontwikkeld voor het aanvragen van afschotvergunningen en het registreren van afschot- en telgegevens.
De uitvoerende jager heeft zich aangemeld in het FaunaRegistratieSysteem (FRS). Voor u als grondgebruiker is het noodzakelijk dat u zich aanmeldt voor het FaunaSchadeRegistratieSysteem (FSRS). De grondgebruiker en de uitvoerende jager kunnen via deze site elkaar uitnodigen om een afschotvergunning aan te vragen. De grondgebruiker moet wel over een e-mailadres beschikken. Dit mag ook het e-mailadres van familie of een kennis zijn. Hierbij moet de grondgebruiker weten, welke preventieve maatregelen hij moet nemen om de afschotvergunning te kunnen activeren.  De FBE beschikt over een aantal machtigingen op voorhand. Hierdoor is het niet nodig om de langdurige procedures via de provincie te doorlopen, maar kan binnen 1 dag een machtiging geactiveerd worden. Voor het werkgebied van WBE Land van Altena zijn de volgende machtigingen op voorhand aanwezig.

Besluit overwinterende grauwe ganzen.
Besluit overzomerende grauwe ganzen

In deze documenten staat duidelijk omschreven aan welke voorwaarden u moet voldoen. Ook de gewassen en diersoorten waarvoor deze machtigingen gelden worden hier omschreven.

Zoals u ziet, heeft ook WBE Land van Altena een eigen website. Via deze site informeren wij onze leden over het laatste nieuws uit de jachtwereld. Ook grondgebruikers kunnen het nieuws volgen via onze site. Als er een belangrijk nieuwsfeit te melden is, wordt men hierop geattendeerd door middel van een e-mail. Wilt u ook op de hoogte gehouden worden van het laatste nieuws, kunt u zich opgeven via faunacoordinatorwbe@ziggo.nl, met vermelding van uw adresgegevens en de aard van uw bedrijf.

Voor vragen over dit onderwerp, kunt u  contact opnemen via onderstaand e-mailadres. Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste nieuws, dan kunt u een mailtje sturen.           U wordt dan opgenomen in het e-mailbestand van de WBE. Vermeld wel u naam en adres. Ontvangt u al regelmatig bericht via de e-mail, dan hoeft dit niet.

faunacoordinatorwbe@ziggo.nl


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.