WBE Land van Altena is vorig jaar door Brabants Landschap uitgenodigd om mee te werken aan het
Europese patrijzenproject. Uiteraard heeft bestuur deze uitnodiging geaccepteerd.

Het doel van het project is biotoopverbetering van de patrijs, dus ook voor de overige wildsoorten.
Door dit project is nu een samenwerking ontstaan tussen de betrokken jagers, grondgebruikers en regionale natuurverenigingen welke als zeer positief door alle partijen wordt ervaren.

Men treft elkaar op de diverse voorlichtingsavonden en er ontstaan goede gesprekken tussen de aanwezigen.
Hierbij worden elkaars standpunten gerespecteerd en begrijpt men beter dat we elkaar nodig hebben
om de natuur in onze regio te beheren en te behouden.

De jachthouders in de aangewezen proefgebieden gaan meerdere malen met vertegenwoordigers
van de regionale natuurverenigingen in de avonduren met lichtbakken op pad, om het aanwezige wild te tellen.
Dit heeft al zeer mooie resultaten opgeleverd en deze gezamenlijke tellingen,
zijn de ruggengraat van het project.

Hieronder vindt u meer informatie over het Patrijzenproject via de toegevoegde links.

Op donderdag 14 december 2017 ontving het Brabantse PARTRIDGE-team de Gouden Mispel voor behoud van het Nederlands Cultuurlandschap. De samenwerkende organisaties, zoals WBE Land van Altena, ontvingen een oorkonde. Uiteraard is het bestuur van WBE Land van Altena zeer vereerd met deze onderscheiding.
Voor meer nieuws hierover en foto's van de uitreiking, zie onderstaande links.

Gouden Mispel 2017 voor Patrijzenproject in werkgebied WBE Land van Altena

Foto's uitreiking Gouden Mispel

EU-project om bedreigde patrijs te redden

Persbericht Patrijzenproject september 2017

Vlaamse landbouwers tonen interesse in keverbanken

Keverbanken op akkers vergroten het aantal insecten.


Ingezaaide akkerrand ten behoeve van de Patrijs


Klucht patrijzen in de dekking


Klucht patrijzen in het veld.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.