Het ontstaan van het ScholenprojectIn 2009 is in het Bestuur van de WBE het idee ontstaan om een project op te zetten om de jacht op een positieve manier onder de aandacht van de jeugd te brengen. Gedacht werd aan de basisscholen en dan voornamelijk aan groep 7 en 8. De WBE beschikt echter zelf niet over voldoende financiĆ«le middelen om dit te realiseren. Daarom werd door het Bestuur besloten, om via de Rabobank Altena een subsidieaanvraag te doen. De Rabobank Altena bood op dat moment de gelegenheid om via het Rabo Coƶperatief Dividend Fonds een aanvraag voor subsidie in te dienen. De leden van Rabobank Altena mochten kenbaar maken, aan welke organisatie of vereniging zij hun steun wilden verlenen. Aangezien veel leden van onze WBE bankieren bij de Rabobank Altena, werd de WBE gekozen tot één van de gelukkigen voor de subsidie. Met deze subsidie heeft het Bestuur onder andere een beamer en een laptop aan kunnen schaffen. Tevens zijn er opgezette dieren aangeschaft, de meeste wildsoorten, om de leerlingen van de basisscholen ook van dichtbij deze dieren te laten bewonderen. Momenteel loopt dit scholenproject, dankzij de inzet van een aantal enthousiaste vrijwilligers, heel goed. Er komen nog steeds aanvragen en verzoeken om een herhaling binnen bij de secretaris. Het Bestuur is er van overtuigd dat dit een goed positief beeld geeft van wat een jager allemaal doet in het veld.


Klik hier voor een verslag van een voorlichtingsochtend op een basisschool.      Ook zijn hier foto's te zien van een voorlichtingsles

Het Bestuur van WBE Land van Altena wil hierbij Rabobank Altena bedanken voor het financieel ondersteunen van ons Scholenproject.De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.