Aan welke regels moet een jachtveld voldoen


In Nederland kan men niet zomaar jagen. Er zijn zware eisen gesteld voor het verkrijgen van een jachtakte. Men moet met goed gevolg een jachtcursus volgen, zowel theorie als praktijk, een verzekering afsluiten, de mogelijkheid hebben om te kunnen jagen. Daarbij moet een jachtveld aan strenge eisen voldoen.

Het een en ander is geregeld in de Wet Natuurbescherming

Een jachtveld aan een aantal eisen voldoen voordat men er met een geweer mag jagen, beheer of schade bestrijden. Een jachtveld als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de wet, heeft: een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 40 hectare, per jachthouder die in zijn hoedanigheid als jachthouder gerechtigd is tot het uitoefenen van de jacht in dat jachtveld, en zodanige afmetingen dat in het jachtveld een cirkel met een straal van ten minste 150 meter kan worden beschreven.

Art 3.12 Besluit wet natuurbescherming  geeft bij de berekening van de oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, worden niet meegerekend:gronden die zijn gelegen op een afstand van meer dan 350 meter van het middelpunt van een cirkel met een straal van 150 meter die het dichtst bij die gronden in het jachtveld kan worden beschreven;andere gronden dan die, bedoeld in onderdeel a, die van het middelpunt, bedoeld in onderdeel a, uit in rechte lijn slechts bereikbaar zijn over grond die tot een ander jachtveld behoort,openbare, verharde verkeerswegen, niet zijnde grindwegen;begraafplaatsen, en bebouwde kommen van de gemeenten als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de wet en onmiddellijk aan die kommen grenzende terreinen.Als afzonderlijke jachtvelden worden beschouwd, ook ingeval zij grenzen aan gronden waarop het aan dezelfde persoon of personen is toegestaan om de jacht uit te oefenen:gronden als bedoeld in het derde lid, onderdelen a of b;delen van gronden waarbij de verbinding tussen deze delen op enig punt smaller is dan 50 meter, en delen van gronden die van elkaar worden gescheiden door een autosnelweg als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of door een water, breder dan 10 meter, indien de jachthouder niet gerechtigd is om daarop de jacht uit te oefenen.

Instructie cirkels in jachtveld


Jachtveldeisen

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.