Kennis


Doelstelling van de Wildbeheereenheden is het waarborgen van de kwaliteit en kennis-niveau bij de wildbeheerders en jagers. In de delicate functie die deze mensen in het beheer van flora en fauna in de moderne maatschappij vervullen, verwacht het publiek een verantwoord minimum aan kwaliteit en kennis. Dat geldt zowel ten aanzien van de natuur, de ecologie, de landschapsinrichting, de in die omgeving uitgevoerde agrarische en veeteeltactiviteiten, de uitgevoerde beheeractiviteiten andere maatschappelijke activiteiten (recreatie).  

Jachtopleiding
Daarom start een wildbeheer- en jagers"loopbaan" vaak met het volgen van de opleiding "Jacht & Faunabeheer" (Stichting Jachtopleidingen Nederland), dat opleidt tot het voor het verkrijgen van een jachtakte verplichte diploma. Daarnaast wordt kennis overgedragen van jager op jager.  Verder zijn er (aanvullende) groene opleidingen:
  • Jachtopzichter/Natuurwachter
  • BOA-opleiding jachttoezicht
  • SJN-opleiding tot Gecertificeerd Persoon, die de eerste kwaliteitskeuring uitvoert voordat het wild de voedselketen in mag.
  • Cursus Reewildbeheer van de vereniging Het Ree
  • Grofwildcursus (IP Groene Ruimte),
  • Verkorte Grofwild-cursus van de KJV-jongjagers
Meer informatie:
http://jachtopleiding.com/
http://jachtopleiding.com/index.php/actueel

Schietopleiding
Verder is praktijktraining de belangrijkste vorm van het kwaliteitsbehoud. Meelopen met een ervaren wildbeheerder of jager is niet alleen erg leerzaam, maar ook noodzakelijk om ook de juiste opstelling tegenover de natuur, de grondgebruiker, het publiek en vanzelfsprekend in de eerste plaats de beheerde fauna.
Oefenen op de schietbaan om de schiet-vaardigheden op peil te houden is daarbij een vanzelfsprekendheid. Kleiduivenschieten bij de JTS Waalsdorp onder de deskundige leiding van gediplomeerde instructeurs is daarvoor een uitgelezen en bijzonder leerzame gelegenheid. Ook de ervaren wildbeheerder of jager leert iedere ronde of instructie weer nieuwe of vergeten aspecten van het hanteren van het geweer.

Daarnaast is ook het geregeld oefenen op de een 100-meterbaan en het inschieten van de richtkijker op de kogelbuks een "must" voor grofwildbeheerders van ree, damhert, edelhert en wildzwijnpopulaties. Het afgeven van een verantwoord schot op een levend dier vereist een scherp oog en een verantwoordelijk hanteren van de buks.

Een kogel vliegt ver (ruim 1.000 meter) en doet ook dan nog veel schade. Een goede "kogelvanger" achter het doelwit is dan ook een noodzakelijke veiligheidsmaatregel. Net zoals het "breken" van het geweer of het ontgrendelen van de buks bij het passeren van een obstakel, zoals een hek, een sloot, etc.

Meer informatie:
http://jachtopleiding.com/images/pdf/lijst%20erkende%20schietbanen.pdf

Cursus Wildhygiëne
Tenslotte volgt na het schot het zogenoemde "rode werk": het ontweiden
en verwerken van het wild tot een mooi ecologisch natuurproduct en
lekkernij op het bord. Ook hier vindt opleiding en ontwikkeling van kennis plaats.
Verderop op de Kennispagina wordt de rol van de jager/faunabeheerder als voedselproducent toegelicht. Dit proces start met de beoordeling van het
wild voor en na het schot. Zijn er zogenoemde abnormaliteiten zichtbaar
te constateren, die inbreng van het bemachtigde wild in de voedselketen verhinderen? De opleiding "Wildhygiëne" leidt op tot Gecertificeerd Persoon met de bevoegdheid deze 1e beoordeling uit te voeren.

Meer informatie: http://www.jachtopleiding.com/Met dank aan WBE Delfland


De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.