De jager = onderdeel van de ecologische voedselketen