Wat is fauna?


Wat is fauna
Fauna is het woord voor de verzameling dieren die in een omschreven gebied of tijdperk voorkomen. De betekenis stamt af van de Romeinse godin Fauna.

Overal dieren
Dieren zijn overal. Soms zelfs op plaatsen waar je ze eigenlijk niet wilt hebben.
Die vervelende fruitvliegjes in de zomer bij de prullenbak. Of die mug in de slaapkamer die steeds om je hoofd heen zoemt. Maar zonder al die dieren zou het voor ons ook een stuk minder fraai zijn. Zonder bijen geen honing, zonder koeien geen melk.  Als wij aan dieren denken, dan denken we meestal aan de grote zoogdieren zoals het edelhert, het ree, de das en de vos. Maar bijvoorbeeld kikkers zijn ook dieren. Weliswaar andere dieren. Daarom heeft men de dieren ingedeeld in verschillende groepen.

Verschillende groepen
Zo heb je de groepen amfibieƫn, reptielen, insecten, spinnen, zoogdieren, vogels, enzovoort. Deze groepen samen noemen we de fauna van Nederland.

In Nederland komen dus verschillende groepen dieren voor. Van de bijna 25.000 soorten dieren is de insectengroep het grootst. Bijna 18.000 soorten behoren tot de insecten zoals kevers, vliegen, mieren en wespen. Nederland kent 71 soorten zoogdieren, zoals muizen, hermelijn, vos enzovoort. Dus de groep van de zoogdieren is niet zo groot. Toch denk je het eerst aan de zoogdieren als je aan dieren denkt. In Nederland leeft maar een heel klein deel van wat er op de  wereld aan dieren leeft. Helaas gaat het niet altijd even goed met onze fauna. Zo kennen we net als bij de flora (planten) een rode lijst met allerlei bedreigde of achteruitgaande soorten. Zo staan er bijvoorbeeld 78 vogels van de ongeveer 240 soorten vogels op de rode lijst. Dat is veel.

Klimaatverandering
Net als bij de flora speelt klimaatverandering een grote rol in de dierenwereld. Onder de vlinders ontstaat een verschuiving. De koninginnenpage komt steeds noordelijker voor. Werd hij vroeger alleen in Limburg en Noord-Brabant gezien, is hij nu zelfs al in Overijssel waargenomen. Alleen maar omdat het de laatste jaren warmer is geworden. Muggen overleven de zachte winters zodat de aantallen hiervan toenemen! Vooral de laatste jaren zien we dat de vogeltrek later is begonnen dan normaal. Waarom vertrekken als hier nog genoeg eten te vinden is? In de toekomst kan dit beeld vaker voorkomen.

Beschermen en herintroduceren van dieren
Op meerdere plaatsen in Nederland zijn de laatste tijd dieren geherintroduceerd. Dieren die hier vroeger leefden zijn weer uitgezet vanuit andere gebieden of vanuit andere landen. Zo is de wolf inmiddels weer in Nederland gevestigd. In Noord-Brabant is het edelhert geherintroduceerd in het Groene Woud. De bever en de das gingen het edelhert al voor in Brabant. En niet zonder succes! We zijn niet alleen druk bezig met het herintroduceren van dieren. Ook de bescherming van dieren is hard nodig. Veel dieren in Nederland zijn met uitsterven bedreigd of dalen in aantal. Dat geldt voor dieren in bijna alle groepen. Vlinders, insecten, zoogdieren (das), reptielen (adder, gladde slang). Vooral door het krimpen van het leefgebied komen steeds meer soorten in het nauw. Daarom is men ook in Noord-Brabant druk bezig om natuurgebieden te koppelen zodat er veel grotere aaneengesloten gebieden ontstaan.


     De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.