Verdachte dode dierenRegelmatig komen er ziekten voor onder het wild. De oorzaak is voor een leek meestal moeilijk te bepalen. Voor een beter onderzoek en bestrijding van ziekten onder de in het wild levende dieren, is het Dutch Wildlife Health Centre opgericht.


Buitengewone sterfte melden

Wat te doen als u opvallende ziekte of sterfte onder wilde dieren wilt melden?

Soms merkt u dat er in de natuur bij een of meer diersoorten ineens een ongewoon aantal zieke of dode dieren zijn. U kunt deze buitengewone ziekte en/of sterfte melden bij het DWHC.

Dit kan door middel van het meldingsformulier, een email (dwhc@uu.nl), of per telefoon (030-2537925). Er wordt dan in overleg bepaald wat er verder moet gebeuren.

Bij sterfte van vogels gelden aparte regels, meestal kunt u ze bij het DWHC laten onderzoeken, maar er zijn uitzonderingen.
Lees hier welke die zijn.

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre.

De missie van het Dutch Wildlife Health Centre is het vermeerderen van de kennis over de gezondheid van wilde dieren en het bevorderen van een goed gebruik van deze kennis bij het beleid aangaande de volksgezondheid en de gezondheid van gedomesticeerde en in het wild levende dieren.

Belang
Meer zicht op en kennis van ziekte en gezondheid onder wilde dieren is belangrijk om meer dan één reden:
  • Door onderzoek en betere waarnemingen worden infecties of ziekten in populaties wilde dieren sneller opgemerkt.
  • Sommige infecties en ziekten bij wilde dieren kunnen aan de mens worden overgedragen en andersom.
  • Sommige infecties en ziekten bij wilde dieren kunnen aan gedomesticeerde dieren worden overgedragen en andersom.
  • Gezondheidsstoornissen bij wilde dieren kunnen een aanwijzing zijn voor veranderingen in het milieu.
  • Ziekten onder wilde dieren kunnen gevolgen hebben voor het welzijn van wilde dieren.
  • Ziekten kunnen populaties in gevaar brengen en zelfs leiden tot uitroeiing van kleine populaties.

Ontstaan
In Nederland werkten en werken verschillende instituten aan aspecten van de gezondheid van wilde dieren. Maar niet alle aspecten kwamen aan bod. Daarom was er behoefte aan een centraal punt waar men met vragen over de gezondheid van wilde dieren terecht kon en werd in 2002 het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) opgericht. Het was een gezamenlijk initiatief van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht, het Instituut voor Virologie van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en het Nederlandse Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV).

Aanvankelijk was het DWHC ondergebracht bij het Erasmus Medisch Centrum, maar in 2008 werd het overgeplaatst naar het Departement Pathobiologie van de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Het DWHC in Utrecht werd officieel geopend op 7 januari 2009.

bron www.dwhc.nl
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.