Vijf provincies samen aan de lat voor nieuw ganzenbeheerplan


De Faunabeheereenheden (FBE’s) van Flevoland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Zeeland hebben de handen ineen geslagen maken gezamenlijk het interprovinciale Ganzenplan 2024-2030. In deze provincies is de ganzenproblematiek aanzienlijk en bovendien complex, mede omdat ganzen zich niet aan provinciegrenzen houden. De betrokken regiomanagers van de Jagersvereniging zullen de afdelingsbesturen en WBE’s van de betreffende provincies faciliteren en ondersteunen in het proces en geplande feedback-rondes.


In het Faunabeheerplan komt te staan welke maatregelen ingezet kunnen worden om schade door ganzen te voorkomen. Het gaat in eerste instantie om preventieve maatregelen, zoals weren met afschriklinten of verjagen met knalapparaten. Als dit soort maatregelen onvoldoende effect heeft, komt ook afschot in beeld. Het gezamenlijk ganzenbeheerplan brengt straks één advies uit dat gestuurd wordt naar de vijf FBE’s, indien nodig aangevuld met extra nuances of inzichten uit de specifieke provincie.


Ganzenplan.nl


De vijf FBE’s maken bij het opstellen van het interprovinciaal Ganzenplan 2024-2030 gebruik van de kennis en kunde van wetenschappers, juristen en andere deskundigen. Dit is belangrijk voor een gedegen onderbouwing en uiteindelijke goedkeuring van de plannen. Er wordt gewerkt met verschillende schrijfrondes. De conceptteksten worden op de website www.ganzenplan.nl geplaatst. Iedereen die er belang bij heeft, zoals jachtaktehouders, boswachters, grondgebruikers en natuur- en dierenbeschermingsorganisaties, kan reageren op de conceptteksten.


Het bericht Vijf provincies samen aan de lat voor nieuw ganzenbeheerplan verscheen eerst op De Jagersvereniging.Bron: Jagersvereniging | 03-11-2023

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.