WBE Land van AltenaOns dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

WBE Land van Altena is opgericht in 1993 en telt momenteel 128 leden. Het werkgebied van de WBE is 14.100 hectaren groot en wordt begrensd in het oosten en zuiden door de Maas, in het noorden door de Boven Merwede en in het westen grotendeels door rijksweg A27.

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.