Informatie en nieuws voor de leden
De jaarlijkse contributie bedraagt € 25,-, mits u gebruik maakt van een automatische incasso.
Maakt u geen gebruik van automatische incasso, bedraagt de contributie € 30,-.
Dit bedrag graag voor 1 januari overmaken naar rekeningnummer NL54 RABO 0102 2423 21 
t.n.v. WBE Land van Altena.

Nieuwsbrief Vereniging Het Ree juni 2019

Extra nieuwsbericht FBE mei 2019 betreffende maatregelen afschot
Voorjaarstelling wild 2014-2019
Voorjaarstelling vogels 2014-2019
Zomertelling ganzen periode 2013-2018

Besluit Grauwe gans mei 2019
Faunaschade melden in FRS 
Algemene machtiging grauwe gans 2019 ingetrokken

Nieuwsbrief  1  FBE  Januari  2019


Nieuwsbrief  4 FBE december 2018
Nieuwsbrief  3 FBE november 2018
Nieuwsbrief  2 FBE juli            2018
Nieuwsbrief  1 FBE februari    2018
Advies Brabants ganzenbeleid 2016-2022

FaunaBeheerPlan Provincie Noord-Brabant 2017-2023

Voorlichtingsfolder NOJG Nieuwe Natuurwet

Nieuwe Natuurwet.

Nieuwsbrief WBE Land van Altena 01-2015

Nieuwsbrief FBE juni 2015
Nieuwsbrief FBE december 2014
Nieuwsbrief FBE oktober 2014
Nieuwsbrief FBE juli 2014

Nieuwsbrief NOJG

Informatie SAMF (Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna aanrijdingen)

Onlangs is de Nieuwe Natuurwet door de staatssecretaris Dijkstra van Economische Zaken naar de 2e Kamer gestuurd. Via onderstaande link kunt u deze inzien.

Instructie invoeren afschot FRS 2017

Door de diverse media veel aandacht besteed aan de jacht.
Via onderstaande link vindt u een aantal van deze artikelen terug.

Jacht in de media

Op deze pagina vindt u informatie voor de leden en diverse formulieren.

Statuten 2017
Huishoudelijk reglement

Voor wijziging van uw jachtveldgegevens of jachtsituatie, dient u het onderstaande formulier in te vullen en te mailen naar:
faunacoordinatorwbe@ziggo.nl


Wijziging jachtveldgegevens voor het Fauna Registratie Systeem
Ook nieuwe leden dienen dit formulier in te vullen.

In geval van schade aan gewassen vindt u hier informatie over de te nemen maatregelen.