BestuursledenHet bestuur van WBE Land van Altena bestaat momenteel uit 5 leden en vergadert 1 x per maand.

De vergaderdata van het bestuur voor de 2e helft van 2018 zijn als volgt: 4 september, 9 oktober, 15 november en 11 december allen te Dussen. 

De Algemene Ledenvergadering is gehouden op 18 april 2018

Voorzitter:
Peter Ribbers

Vicevoorzitter/Faunacoördinator:
Nico Teunissen

Secretaris:
Christian van Tilborg

Penningmeester:
Henk Vink

Coördinator Activiteiten:
Adriaan Vonk NoordegraafVoor contact over jachtgerelateerde zaken kunt u mailen naar

secretaris@wbe-landvanaltena.nl met vermelding van het onderwerp.