Faunaschade wolf


In de afgelopen jaren zijn al verschillende in het wild levende wolven gezien en de eerste wolf heeft zich inmiddels in Nederland gevestigd.Indien er sprake is van (vermoedelijke) schade door een wolf aan landbouwhuisdieren dient u dit zo spoedig mogelijk eerst telefonisch te melden. Dit kan bij BIJ12 (tijdens kantooruren op nummer 085-4862222) of bij het Wolvenmeldpunt van Wolven in Nederland (ook buiten kantooruren op nummer 06-23846524).

Bron: BIJ12 | 29-05-2019

Terug naar nieuws